top of page

עיצוב דלת כניסה לחברת רב-בריח

ההשראה לעיצוב הדלת הגיע מסגנון העיצוב הבינלאומי, שהיה מאוד שכיח בארץ ובעולם במאה ה-20, ובזכותו העיר תל אביב קיבלה את הטייטל "העיר הלבנה".

סגנון עיצוב זה התאפיין בארץ גם במרפסות הבנויות, ואותו מוטיב בא לידי ביטוי בדלת ובידית.

הדלת ממוקמת בקו 0 עם המשקוף על מנת להיטמע בקו החזית והידית באה לדמות מרפסת בנויה הבולטת ממישור הדלת וחובקת אותה בסיום קמור.

תמונת זכייה
עיצוב דלת 1
עיצוב דלת 2
עיצוב דלת 3
עיצוב דלת 4
עיצוב דלת 5
עיצוב דלת 6
עיצוב דלת 7
עיצוב דלת 8

צילום: תמי בר שי

bottom of page